Vandaag laat ik jullie kennismaken met de verhalen van de man achter Personal Tuning,
Hans Timmerman.

Hij blogt ook op zijn eigen site, maar vandaag een keertje als gastblogger bij mij.
Waarom? Om de doodsimpele reden dat hij honderd keer beter uit kan leggen wat hij doet en wat je ermee kunt bereiken.
En nog een stap terug, hoe het nu eigenlijk komt dat er zoveel mensen met klachten zijn die vaak onverklaarbaar zijn.

Energetisch werken

 

Wij hebben er weinig zicht op hoe energie in elkaar zit. Hoe is het mogelijk dat wij in een lichaam dat niet ziek is toch uitputting kunnen ervaren, en stemmingswisselingen hebben zonder directe oorzaak. Hoe kan het dat wij concentratiestoornissen en geheugenstoornissen hebben zonder aanleiding? Hoe kan het dat wij niet kunnen slapen, en uitgeput opstaan in een gezond lichaam. Hoe kan het dat wij alle spieren voelen verkrampen, en een gevoelige of dove huid krijgen. Hoe kan het dat we ons eenzaam gaan voelen terwijl al onze geliefden in de buurt zijn. Hoe kan hat dat onze darmen verkrampen, zonder dat we iets speciaals gegeten hebben. Hoe kan het dat we ons krachteloos en machteloos kunnen voelen in een gezond lichaam?

Wanneer we met name de huidpijn hebben noemen we het Fibromyalgie Syndroom. Wanneer de uitputting het grootste symptoom is, noemen we het Chronisch Vermoeidheid Syndroom. Wanneer onze stemming onderuit gaat noemen we het Depressie. Wanneer we even helemaal niets kunnen noemen we het Burn-Out. Wanneer we het er benauwd van krijgen noemen we het Hyperventilatie Syndroom.

Wat bij alle genoemde symptomen het zelfde is: er wordt vaak geen lichamelijke oorzaak gevonden!

Er is uiteraard iets dat voor de ervaring zorgt, maar niet op foto of bloedbeeld te zien is. Ik noem het: de energetische positie van de lichaamscel!

Wat is nu die energetische positie?

Alle lichaamscellen hebben behoefte aan zuurstof, goede voeding, goede beweegfunctie, aandacht én vertrouwen. Dat lijkt wat zweverig, maar na 40 jaar ervaring en 5 jaar full time werken en ervaren in de wereld van de FMS/CVS kan ik niet anders concluderen!

Wanneer de lichaamscellen van deze vijf punten er een aantal niet krijgt, gaat de energetische positie onderuit: de lichaamscelkracht gaat in gradaties achteruit. Aanvankelijk merken we er niets van. Maar bij voldoende aanleiding gaat de lichaamscel symptomen produceren, om aan te geven dat hij tekort komt!

Zeker als het een langer bestaande toestand wordt, ervaren we het leven langzamerhand als een overleef tocht. We hebben steeds minder energie, en moeten meer en meer ‘de kop der voor’ zetten om het vol te houden. Wat dan ontstaat is het volgende: de strijd om door te zetten is front nummer 1, en de strijd tegen ons ‘haperend’ lichaam vormt front nummer 2. Een twee fronten strijd dus: die ga je niet winnen! Wanneer de twee fronten ‘elkaar naderen’ wordt het een beklemmende loopgraven oorlog, met: benauwdheid, angst, machteloosheid, verkramping, uitputting, slaapproblemen, concentratie en geheugen problemen én: uitblijvend herstel.

Op zo’n moment kan het ook nog eens zo zijn dat er geen enkel aantoonbaar bewijs is van ziekte of aandoening. Het vertrouwen in onze lichaamscellen daalt tot nul, en we geven onszelf liever geen aandacht meer: immers, het voelt niet prettig en neigt alsmaar naar erger. Onze energetische positie is dus hard onderuit gegaan.

In de afgelopen jaren heb ik ontdekt dat wanneer we onze lichaamscellen weer gaan ‘voeden’ met voldoende zuurstof, goed voedsel, prettig bewegen, aandacht én vertrouwen, dat de lichaamscel weer opbloeit in zijn functies. Daarbij zijn er een aantal energetische fenomenen te onderscheiden. Wanneer we het front 2 met onze briljante bondgenoten (= jouw lichaamscellen!!) opheffen, en met ze gaan samenwerken door ze te voorzien waaraan ze behoefte hebben, ‘sleuren’ de lichaamscellen ons in de goede energetische positie. Dit doen ze meestal door ons dóór het voormalig slagveld van symptomen te trekken naar de goede positie. Ook moeten we blijkbaar soms ook nog even door oude symptomen of doorgemaakt fysiek of emotioneel trauma’s worden ‘geloodst’. Wanneer we onze ‘briljanten’ er op vertrouwen komt het, in de juiste houding en met goede voeding, vaak weer heel goed met ons! De lichaamscellen weten als enige hoe de weg door het slagveld loopt. Daar kan geen therapeut of arts iets aan verbeteren. Wel kunnen artsen en therapeuten de voorwaarden scheppen voor een goed herstel, namelijk: goede screening, en het juiste ‘gereedschap’ aangeven. De persoon zélf zal de tocht moeten aangaan. Een goede begeleiding door een goed opgeleide en (zelf)ervaren arts of therapeut is daarbij zeer aan te bevelen.

Wanneer we de geneestocht inzetten, en doorzetten, zien we geleidelijk aan spontaan allerlei symptomen ópkomen, verminderen en vervolgens verdwijnen. Dit is een fenomeen om te ervaren: we geven onze lichaamscellen alles wat ze willen, en we gaan na een tijdje meer energie ervaren, beter concentreren, de pijnen nemen af, de verkramping verdwijnt, en ook de machteloosheid en somberheid maken plaats voor persoonlijke kracht en goede zin! Dus: zónder de symptomen te bestrijden of te behandelen ‘sleurt’ de lichaamscel ons in de betere positie! Én in de positieve levens spiraal.

Het lijkt een wonder. Echter, wanneer je zóveel vertrouwen in je lichaamscellen krijgt als ikzelf, in mijn eigen lijf, én bij de begeleiding van vele geneesprocessen bij mijn cliënten, wordt het langzamerhand steeds meer een fenomeen dat eerder normaal is dan uitzondering.

Wij hebben in een ver verleden pogingen ondernomen om lichaam, geest en ziel als afzonderlijke componenten te zien. De principes in PersonalTuning/Epiphora bewijzen dat er maar één positie is die alles bepaalt: jouw energetische positie in de lichaamscellen. Die positie bepaalt hoe jij je voelt, wat je ziet, hoe je denkpatroon is, of je energie en zin ervaart, of je je verbonden voelt, of jij iets kunt verwerken en opslaan, herinneren, en ga zo maar door.

Er ís geen verschil. Alles is één. Voor ons westerse brein is dit een rare opmerking: wij willen alles kunnen onderscheiden van elkaar, en er liefst ook nog macht over hebben. Wanneer we echter vasthouden aan ouderwets oorzaak en gevolg denken zullen we vastlopen bij situaties zoals FMS en CVS. Het is (domweg) energetisch positieverlies in de lichaamscellen, en dat vraagt om een eenvoudig besluit: de energetische lichaamscelpositie weer op orde brengen. De PersonalTuning/Epiphora principes zijn daar volledig op gericht. De eenvoud van dit inzicht én de vastberadenheid bij de toepassing ervan zijn van doorslag bij de behandeling van FMS/CVS!

We kunnen van deze kennis gebruik maken in de gezondheidszorg/preventie, maar ook in het onderwijs: wanneer alle lichaamscellen ‘happy’ zijn zal de leerling/student het beste tot zijn/haar ontwikkeling komen.

De PersonalTuning/Epiphora principes kosten amper tijd, en kunnen we toepassen terwijl we overdag bezig zijn, én bij het ingaan van de nacht toepassen: we slapen er beter van, en hebben ’s morgens weer zin in nieuwe ervaringen! Waarom genoegen nemen met minder!

Hans Timmerman